Muỗi thích mùi mồ hôi người

Các nhà khoa học đã biết muỗi Anopheles tìm được người để chích hút là nhờ có cơ quan cảm nhận. Trong thí nghiệm, các nhà nghiên cứu đã thấy hợp phần 4 – Methylphenol trong mồ hôi người đã phát tín hiệu điện khi tiếp xúc với râu muỗi còn sống.

muoi-thich-mo-hoi
không sản sinh ra chất này nữa. Muỗi đực không chích hút người, còn muỗi cái sau khi đã chích hút máu rồi thì không tìm thêm ký chủ khác nữa. Phát hiện này có thể dẫn đến những ứng dụng trong việc diệt muỗi Anopheles nay mai: Các nhà sinh học đề nghị tìm kiếm các chất kích thích hoặc kiềm chế sự hoạt động của receptor AgOr1. Chất này có thể sẽ được dùng làm bẫy hoặc làm chất bảo vệ để “đánh lừa” muỗi không chích hút máu người.